Kancelaria tłumacza przysięgłego
języka angielskiego

Monika Malicka

Uprzejmie informuję, że biuro będzie nieczynne od 6.08 do 17.08.2018.

 
Monika Malicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1559/06
 • absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, specjalność: język angielski (2000r.)
 • tytuł licencjata w zakresie nauczania języka angielskiego nadany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2000r.)
 • uczestnik programu wymiany kulturowej "Au-Pair in America" Amerykańskiego Instytutu Studiów Zagranicznych (AIFS) (2000/2001)
 • uczestnik kursów w El Camino College w Torrence, Kalifornia (2000/2001)
 • absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie, filologia angielska, specjalność tłumaczeniowa (2003r.)
 • tytuł magistra filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa (2003r.)
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/1559/06 (od 2004r.)
 • absolwentka studiów podyplomowych prawa handlowego i gospodarczego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2009r.)
 • członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) (od 2016r.)
 • uczestnik Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych EXPERTUS z zakresu terminologii medycznej dla tłumaczy języka angielskiego zorganizowanego przez PT TEPIS (2017r.)
 • tłumacz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu w zakresie finansów i bankowości (od 2017)
 • posiadacz i użytkownik SDL Trados Studio 2017 (narzędzie komputerowego wspomagania tłumaczeń)

Kontakt


Monika Malicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego
 
ul. Lewakowskiego 10

35-119 Rzeszów
(budynek biurowy naprzeciwko szpitala MSWiA, wejście od ul. Krakowskiej)

tel. +48 608 484 168 tlumaczmonikamalicka@gmail.com


Monika Malicka • Tłumacz przysięgły języka angielskiego 
ul. Lewakowskiego 10 • 35-119 Rzeszów
tel. +48 608 484 168
tlumaczmonikamalicka@gmail.com

Nr konta: 79 1050 1562 1000 0023 2620 8994  NIP: 813-297-30-86  Regon: 180260230