Kancelaria tłumacza przysięgłego
języka angielskiego

Monika Malicka

 
Monika Malicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/1559/06
 • absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu, specjalność: język angielski (2000r.)
 • tytuł licencjata w zakresie nauczania języka angielskiego nadany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2000r.)
 • uczestnik programu wymiany kulturowej "Au-Pair in America" Amerykańskiego Instytutu Studiów Zagranicznych (AIFS) (2000/2001)
 • uczestnik kursów w El Camino College w Torrence, Kalifornia (2000/2001)
 • absolwentka Akademii Polonijnej w Częstochowie, filologia angielska, specjalność tłumaczeniowa (2003r.)
 • tytuł magistra filologii angielskiej, specjalność tłumaczeniowa (2003r.)
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/1559/06 (od 2004r.)
 • absolwentka studiów podyplomowych prawa handlowego i gospodarczego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2009r.)
 • członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPIS) (od 2016r.)
 • uczestnik Laboratorium Tłumaczeń Specjalistycznych EXPERTUS z zakresu terminologii medycznej dla tłumaczy języka angielskiego zorganizowanego przez PT TEPIS (2017r.)
 • tłumacz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu w zakresie finansów i bankowości (od 2017)
 • posiadacz i użytkownik SDL Trados Studio 2017 (narzędzie komputerowego wspomagania tłumaczeń)

Kontakt


Monika Malicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego
 
ul. Lewakowskiego 10

35-119 Rzeszów
(budynek biurowy naprzeciwko szpitala MSWiA, wejście od ul. Krakowskiej)

tel. +48 608 484 168 tlumaczmonikamalicka@gmail.com


Monika Malicka • Tłumacz przysięgły języka angielskiego 
ul. Lewakowskiego 10 • 35-119 Rzeszów
tel. +48 608 484 168
tlumaczmonikamalicka@gmail.com

Nr konta: 79 1050 1562 1000 0023 2620 8994  NIP: 813-297-30-86  Regon: 180260230